Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Đặc trưng cấu trúc của VLXD

Quấn sửa động cơ điện / Máy in canon 7270 / Máy lọc nước kangaroo

1.2.1. Khối iượng riêng
Khối lượng riêng 7a (g/cm3, T/m3) là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái hoàn toàn đặc. Nếu khối lượng l úa vật liệu là G (g, kg, T), thể tích hoàn toàn đặc của vật là Va (cm3, 1, m3), thì :Qya = ỸT > g/cm3’ kg/1’ T/m3-
a
Tùy theo từng loại vật liệu mà có những phương pháp xác dịnh khối lượng riêng khác nhau. Đối với vật liệu hoàn toàn dẠc như kính, thép…, ya được xác định bằng cách cân và đo
Qua thí nghiệm; đối với những vật liệu rỗng thì phải nghiền tjflu cỡ hạt < 0,2 mm và những loại vật liệu rời có cỡ hạt bé