Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Phân loại chất nhũ hóa

Địa chỉ In phong bì giá rẻ / Lõi lọc nước kangaroo / Cửa tự động

Chất nhũ hóa được chia ra các loại anion, hoạt tính, catión tính và loại không sinh ra ion.
I Chất nhũ hóa anion hoạt tính gổm có : xà phòng của các tiili béo, axít nhựa, axít naftalen và các axít sunfua naftalen.
I Chất nhũ hóa catión hoạt tính là những muốicủa các hợp nhrtt amôniac bậc bốn; các amĩn bậc nhất, bậc hai và các muối
Bủn chúng ; các điamin, …
Nhóm không sinh ra ion bao gốm các hợp chất không hòa tan trong nước, chủ yếu là các ête.
Ngoài những loại chất nhũ hóa dạng hữu cơ trên ra, khi chA tạo nhũ tương còn dùng chất nhũ hóa dạng bột vô cơ. Nhữnn chất nhũ hóa dạng bột vô cơ hav dùng là vôi bột, vôi tôi, đrtt sét, đất hoàng thổ.
Trong thực tế xây dựng đường, ứng dụng rộng rãi nhất LA những chất nhũ hóa anion hoạt tính, để chế tạo nhũ tương thuAn,
Tính ổn định khi vận chuyền và bảo quản
Tính ổn định khi bảo quản đặc trưng cho khả năng của nhu tương bảo toàn được các tính chất khi nhiệt độ t,hav đổi, là nó không lắng đọng, không tạo thành lớp vỏ và bảo lortn tính đổng nhất trong một khoảng thời gian nhất định, thtíời»K được xác định sau 7 và 30 ngày bảo quản (theo tiêu churttl 18659 – 81 Liên Xô cũ). Các loại nhũ tương có thành phrt« khác nhau có thể ổn định trong lúc bảo quản ở nhiệt độ tty +3°c đến +40°c trong 30 ngày.
Tính ổn định khi vận chuyển hay khi chịu tác dụng 1Aặ, ngoại lực được xác định bằng khả năng của nhũ tương bảo IoAÍỊD tính chất khi chuyên chở và khi thi công.
Để xác định tính ổn định khi bảo quản và khi vận chuydUÍỊ lấy nhũ tương đã được bảo quản sau 7 ngày và 30 ngày chái chảy qua sàng có kích thước lỗ sàng 0,14mm. Yêu cẩu là lưmtK còn lại trên sàng không quá 0,1% theo trọng lượng và bải) ‘IA«II các tính chất khác theo tiêu chuẩn Nhà nưốc.
Tính ổn định khi vận chuyển được kiểm tra theo CH< l{, chất của bitum sau 2 giờ vận chuyển phải đảm bảo các: y cầu kĩ thuật của quy phạm.