Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Phân loại nhũ tương

In tờ rơi quảng cáo giá rẻ / Giá cây nước nóng lạnh kangaroo / Nem kim cuong

Nhũ tương là một hệ thống keo phức tạp gốm hai chất lỏng ị klư>ng hòa tan lẫn nhau. Trong đó, một chất lỏng phân tán trong chất lỏng kia dưới dạng những giọt nhỏ li ti, gọi là pha BliliAn tán, còn chất lỏng kia gọi là môi trường phân tán.
Để cho nhũ tương được ổn định người ta cho thêm vào