Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Thành phần của nhũ tương

Địa chỉ in kẹp file giá rẻ / Quạt phun sương kangaroo / Cổng tự động

Tính dính bám được kiểm tra bằng trị sổ bề mật CIÌI» dăm vẫn còn được phủ nhũ tương sau khi rửa các niAu I bằng nước ở nhiệt độ 100°c. Trị số bề mặt phải không nM h 75% (với nhũ tương anion) và không nhỏ hơn 95% (vớl t* tương cation).
Thành phàn cùa nhũ tương
ơ nước ta đã nghiên cứu thành công bước đầu một số nhũ tương thuận loại kiềm, dùng chất nhũ hóa anion hoạt tính như xà phòng bột, dầu gai, dầu sở, dầu trẩu… thành phần của nhũ tương như sau :
50% bitum số 5 + 50% nước + 0,5 – 1% xà phòng bột +
1 – 0,15 NaOH.
50% bitum số 5 + 50% muối + 0,5 – 1,2% dầu thực vật + 0,2 – 0,3% NaOH.
Ngoài ra, khi cần chế tạo nhũ tương có thể tham khảo thành phần nhũ tương của Nga (Tiêu chuẩn 18659 – 81).
Vật liệu lợp và vật liệu cách nước từ bitum và lỊuđrông
Khái niệm
Vật liệu lợp và cách nước bằng bitum và guđrông cơ bản là ttlột sản phẩm hữu cơ, thành phần của nó gồm có :
Cốt : là những cuộn cactông.
Chất tẩm và tráng mặt : là bitum hay guđrông.
Ngoài hai thành phẩn chính trên ra, tùy theo công dụng của
tốm lợp mà người ta có thể dùng thêm loại vật liệu khoáng hạt nhỏ rải lên bề mặt để chống cháy cho tấm lợp.
Riêng vật liệu cách nước người ta dùng khoáng vật amiăng >t( làm cốt, còn chất tẩm và tráng thì giống vật liệu lợp.
Các loại vật liệu lợp và cách nước bằng bitum khi chịu tác lung các yếu tố khí hậu bền hơn so với guđrông.