Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Thủy tinh cải thiện tính chất của bê tông tươi

Bán intel NUC / Giá lõi lọc nước kangaroo / Công ty bất động sản Kim Phts

Thủy tinh lỏng cđ thành phần R20.nSi0T Trong đó R là natri (Na) hoặc kali (K), n là mođun silicát. Đối với thủy tinh lỏng natri, n = 2,5 – 3; kali : n = 3 – 4.
Thủy tinh lòng có khối lượng riêng 1,3 – 1,5 g/cm3. Trước khi sử dụng nđ được hòa với nitớc (lượng nước chiếm 50 – 70%).
Vỉ thủy tinh lỏng natri rẻ hơn nên trong thực tế nó được đùng rộng rãi hơn. Thủy tinh lỏng natri được sản xuất bằng
cách nung cát thạch anh (Si02)với Na2C03 (hoặc Na2S04 + C)
ở nhiệt độ 1300 – 1400°c :
Na2C03 + nSi02 — Na20.nSi02 + C02 hoặc : 2Na2S04 + nSi02 + c =2Na20.nSi02 +CCK + 2S02
Sau đó hỗn hợp được cho vào thiết bị chứa hơi nước ở áp
lực 3-8 atm để tạo thành thủy tinh lỏng.
Thủy tinh lỏng rắn chắc được là nhờ quá trình tạo ra hyđroxyt sỉlic VÔ định hình :
Na2Si03 + C02 +2H20= Si(OH)4 + Na2COj
Vì vậy để tăng nhanh quá tình rán chắc thường dùng với phụ Kia Na2 SiF6: Na~ SiF6 + 2Na2SiC>3 + 6H20 = 6NaF + 3Si(OH)4.
Na2SiF6 còn làm tăng độ bền nước và bén axít của thủy tinh lỏng.
Thủy tinh lỏng được sử dụng trong công nghệ sản xuất xi inAng bền axít, làm phụ gia cải thiện tính chất của bêtông tươi và các vật liệu khác.