Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Vật liệu bê tông tươi trong xây dựng

Lắp đặt phòng net tại Hoàng Sơn / Máy nóng lạnh kangaroo / http://batdongsankimphat.vn / Tượng phúc lộc thọ

Thạch cao cường độ cao cũng là thạch cao nung thấp. Nềl I nung đá thạch cao ở áp lực thường chỉ nhận được thạch caitl xây dựng (thạch cao nửa phân tử nước, hạt mịn, dạng thù hình /3), có lượng nước tiêu chuẩn cao : 60 – 65 %), cường độ thA|i Khi nung đá thạch cao bằng hơi nước áp lực (1,3 kG/cm ) ở 124(! trong khoảng 5 giờ, sau đó nung tiếp ở nhiệt độ 140 – 160°c Hrtl nhận được thạch cao nửa phân tử nước, có tinh thể lớn hơn (dạn« thù hình a ), có lượng nước tiêu chuẩn thấp (40 – 45%). Do liu I mà thạch cao đặc và có cường độ cao (150 -250kG/cm2).
Thạch cao cường độ cao đắt nên chỉ được dùng chủ yếu tlfl chế tạo khuôn mẫu trong công nghiệp luyện kim và chỉ thuV thế thạch cao xây dưng trong trường hợp cần thiết .
Chất kết dính manhe (manhezit kiểm và đolômit kiềm) thườii|ị ở dạng bột mịn, có thành phần chủ yếu là oxyt manhê, đượu sản xuát bằng cách nung đá manhêzit (MgC03) hoặc đá đôlổmit (CaC03 MgC03) ở nhiệt độ 750 – 850°c :
MgC03 — MgO + CO.
Khi sử dụng chất kết dính manhê thường được nhào trOn với dung dịch clorua manhê hoặc các loại muối manhê kh.mi Tác dụng của muối là rút ngắn quá trình rắn chắc và 1:« III tăng đáng kể cường độ của chất kết dính, vì sản phẩm th«Vv hóa ngoài Mg(OH)o còn có cả loại muối kép ngậm niitii 3Mg0.MgCl2.6H20
Chất lượng của manhezít kiềm cao hơn đôlomit kiêm. Cường độ của manhêzitkiềm (xác định theo phương pháp cứng) ở tuổi 28 ngàv đạt tới 400 – 600 kG/cm2, trong khi đó của đôlomit kiềm là 100 – 130 kG/cm2. Chất kết dính manhê chỉ rắn chác trong môi trường không khí với độ ẩm không lớn hơn 60%. Nó được dùng để sản xuất xilôit, sản phẩm ílbrolit, vật liệu cách nhiệt, bê tông tươi tấm ốp bên trong nhà…