Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Vật liệu cách nước

Đặt In hóa đơn giá rẻ / Thiết bị giám sát hành trình / Cửa cổng tự động

Giấy lợp là những cuộn vật liệu lợp được chế tạo bằng cách dùng bitum dầu mỏ loại mềm tẩm lên các cuộn cactông, sau d(f tráng một mặt hay cả hai mặt bàng bitum dầu mỏ khó chảy, rrt| rắc lên mặt của nó một lớp bột khoáng hay mica nghiền nhỏ. Các chỉ tiêu kỉ thuật của giấy lợp được giới thiệu ở bảng 12-8 (giấy lợp Nga).
Theo công dụng, giấy lợp được chia ra làm hai loại : Gi.y
lợp lớp trên và giấy lợp đệm.
Theo dạng rải lớp vật liệu khoáng trên bễ mặt, giấy lợp được chia làm hai loại : giấy lợp có rải vật liệu khoáng hạt ÌỚM và giấy lợp có rải vật liệu khoáng dạng vảy.
Để sản xuất vật liệu cách nước người ta thay cốt cactông l>/lng giấy amiăng, sau đó dùng dầu mỏ để tẩm. Loại này không
lớp tráng mặt. Vật liệu cách -tnước được sản xuất ở dạng
cuộn. Loại vật liệu này dùng làm lớp cách nước cho các công
trinh ngầm, làm lớp bảo vệ chống ăn mòn cho các ống dẫn nước bằng thép và để chống thấm cho mái bằng, mặt cẩu.
Căn cứ vào chỉ tiêu chất lượng, vật liệu cách nước được
chia ra làm hai loại mác với các chí tiêu được quy định như trong bảng 12-9.