Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Vật liệu để chế tạo nhũ tương

Địa chỉ in card visit hà nội / Giá bếp hồng ngoại kangaroo / Nệm đồng phú

■                    Khái niệm
Nhũ tương cation hoạt tính (nhũ tương axít) — dùnj.; Q nhũ hóa là các muối của các hợp chất amôniac bậc bổn, đlnr … độ pH trong nhu tương này nằm trong giới hạn từ 2 (1,
Nhũ tương không sinh ra ion – là loại nhũ tương ilti chất nhũ hóa không sinh ra ion như opanol (cao su tổn« h pôlyizôbutilen… độ pH = 7.
Nhũ tương là loại bột nhão khi dùng chất nhũ hđa |I (lệ bột vô cơ như bạt vôi tôi, đất sét dẻo, trêpen, điatômit.
Vật liệu để chế tạo nhũ tương /. Chất kết dính
Để chế tạo nhũ tương, có thể dùng các chất kết dính hữu i im như bitum dẩu mỏ loại đặc, loại lỏng và guđrông than đá
!My dựng đường. Khi dùng chất nhũ hóa dạng bột (bột vôi tôi,
l|At sét) thì có thể dùng các loại mác thấp (số 1-3), còn khi
: *Ay dựng mặt đường ở vùng khí hậu nóng – dùng các loại mác
n udo (nhựa số 5).
Nước
Nước dùng để chế tạo nhũ tương khi dùng chất nhũ hóa
Ilion hoạt tính thì phải là nước mểm (nước có độ cứng không I II hơn 3 mili đương lượng gam/lít).
Chất nhũ hóa
Chất nhũ hốa là chất hoạt tính bế mặt, những phân tử của Hn|