Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Xây nhà đẹp tại Hà Nội

Các loại đất ớ Hà Nội :
Đất phù sa chiếm phần lớn diện tích đất đai của Hà Nội. Đây là loại đất tốt, màu mỡ, cấu tượng tốt, có đặc tính từ ít chua đến trung tính, độ pH từ 6 – 7, thích hợp với nhiều ioại cây trồng. Loại đất này chiếm diện tích của các huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm.
Nhóm đất bạc màu phát triển chủ yếu trên đất phù sa cổ, tập trung ở hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn. Đây là loại đất chua, nghèo dinh dưỡng, thành phần cơ giới nhẹ, cho năng suất cây trồng thấp. Đất này lại phù hợp với các loại cây như khoai lang, đỗ, lạc, thuốc lá…
Nhóm đất đồi núi thấp, chủ yếu là đất feralit phát triển trên sa thạch, phiến thạch, tập trung ở huyện Sóc Sơn. Đất bị rửa trôi mạnh do phá rừng, nghèo dinh dưỡng. Cần phải nhanh chóng phủ xanh đất trống, đồi trọc, kết hợp trồng cây ăn quả, nuôi trồng sinh vật cảnh để tạo ra môi trường sinh thái lâu bền.
Hiện trạng sứ dụng đất
Diện tích tự nhiên của toàn thành phố là hon 92,7 nghìn ha, trong đó đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp chiếm 47,02%, đất lâm nghiệp – 7,23%, đất đô thị, xây nhà đẹp – 8,50%, đất thổ cư nông thôn – 12,24%, đất dành cho các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất – 0,15%, đất xây dựng, giao thông và thủy lợi – 9,86%, đất cho mục đích khác và chưa sử dụng – 15%.